Om tot een optimaal bloeiend resultaat te komen is het van belang dat de bollen met de juiste zorg worden behandeld. Verkeerde behandeling kan leiden tot slechte bloeiresultaten. Op deze pagina staan enkele belangrijke punten vermeld die een richtlijn zijn om een zo goed mogelijk produkt te kunnen leveren.

Preparatie

Amaryllis moet geprepareerd worden bij temperaturen rond de 13° Celsius. De amaryllismarkt is zeer divers en de behandelingsduur voor de droogverkoop hangt af van type en ras. Een goede indicatie voor
de minimale behandelingsduur is:

  • Kleinbloemige rassen: 2 weken
  • Dubbelbloemige rassen: 5 weken
  • Grootbloemige rassen: 6 à 8 weken.
  • Streef naar een relatieve luchtvochtigheid van 70 à 80% tijdens de preparatie.

Stadium G+

Negen maanden is een goede teeltperiode voor de amaryllisteelt van plantgoed naar leverbare bollen. Bij het rooien hebben dan voldoende knoppen het stadium G+ bereikt, wat een minimum is om te kunnen bloeien na een goede preparatie. Een goede indicatie voor stadium G+ is een knoplengte van minimaal 20 mm, gemeten vanaf de bolbodem.

Bewaring en transport

Na aflevering door de teler moeten de bollen bij
ca. 13°C worden bewaard, ook al is dat voor een korte periode. Niet prepareren betekent niet dat de bollen niet gaan spruiten. Afleveren van niet geprepareerde bollen naar warme bestemmingen kan leiden tot snel spruiten van de bollen. In deze situatie wordt het spruiten versneld bij aflevering van opgepotte bollen in niet geheel droge grond.
In de behandelingsduur moet de preparatie tijdens de transportperiode worden meegerekend. Er moet voorkomen worden, dat voortijdige knopstrekking in de verpakking plaatsvindt.

Spoelen

Bollen die moeten worden gespoeld voor export, moeten zo snel mogelijk na aanleveren worden gespoeld en daarna worden teruggedroogd. Gebruik tijdens het terugdrogen veel ventilatie en zorg voor voldoende warmte. Als de bollen goed zijn gedroogd plaats ze dan weer terug bij 13°C.

Een gezond produkt

Op teeltbedrijven wordt er alles aan gedaan om een gezond produkt te leveren. Dat wil zeggen; door een optimaal groeiklimaat te creыren, diverse aantastingen zoals vuur(narcismijt) voor te blijven. Narcismijt kan echter ook overleven in fust, verwerkingsruimte en cellen bij kopers. Zorg daarom voor regelmatige ontsmetting van ruimte en fust.

Teelttemperatuur

Het advies voor een goede start van de bollen is om een ruimtetemperatuur aan te houden van minstens 20-25°C, totdat de bol begint de spruiten. Daarna mag de temperatuur iets lager zijn. Voor een goede wortelvorming houdt men de bodem- of pottemperatuur de eerste 2 weken op 20-23 graden Celsius. Een goede wortelvorming bevorderd de bladontwikkeling.